Rezerwuj teraz
Wybierz hotel:

17.12.2021


Wigilia Związku Inwalidów Wojennych RPZwiązek Inwalidów Wojennych RP jest najstarszą, polską organizacją kombatancką. Należą do niej wyjątkowe Osoby, które podczas zmagań wojennych, pełniły służbę wojskową w walce o naszą Ojczyznę.

Walczyli dla nas, abyśmy mogli żyć w wolnym Kraju.

Podczas ostatniego spotkania, w Hotelu Europejskim, spędziliśmy wyjątkowy czas, zasiadając przy wspólnym stole i w bardzo świątecznym nastroju.

The Union of War Invalids of the Republic of Poland is the oldest Polish veterans’ organization. It includes exceptional people who, during the war, performed military service in the fight for our homeland.
They fought for us so that we could live in a free country.
During the last meeting, at the Europejski Hotel, we spent a special time sitting at the common table and in a very christmas mood.

 

: Magdalena Draga