Rezerwuj teraz
Wybierz hotel:

Kontakt

COHM Sp. z o.o.

ul. Stawowa 13

50-018 Wrocław

 

 

 

Rezerwacje korporacyjne

tel.: +48 71 79 31 351

e-mail: sales@cohm.pl

 

Rezerwacje grupowe

tel.: +48 71 79 31 350

e-mail: grupy@cohm.pl

Rezerwacje konferencyjne

tel.: +48 71 79 31 351

e-mail: zapytania@cohm.pl

 

 

COHM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stawowa 13, 50-018 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 0000003156, REGON 932126981, NIP 8971619048, wysokość kapitału zakładowego 9.000.000 zł.